Derfor er det smart å øke bruken av tre i bygninger

Oke mengde tre i bygninger

Bvt norsktradisjon brukmerskog300 minBruken av tre i bygninger har vært tradisjon i Norge i hundrevis, kanskje tusenvis, av år. Tre har alltid vært det naturlige byggematerialet i Norge og egner seg godt til vårt klima. Slik er det fortsatt og selv om mange typer byggematerialer anvendes i moderne bygg i dag har tre fortsatt en viktig posisjon som byggemateriale. Det satses også på innovativ bruk av tre for å øke potensialet for økt bruk.

Hvorfor bør vi bruke mer tre i moderne bygg?

Tre er en fornybar ressurs

Trær vokser av seg selv og krever ingen innsats i vokseperioden. Er skogbruket bærekraftig og det plantes nok og riktig i de område hvor det hugges vil skogen være en evig ressurs.

Tre som substitutt reduserer CO2 utslippene

Den store effekten av økt bruk av tre skjer når treprodukter erstatter andre mer miljøbelastende materialer. Bruker du for eksempel tregulv istedenfor linoleumsgulv er miljøeffekten enorm. Produksjonen av tre er bortimot uten utslipp av CO2 og de fleste kunstige byggematerialer forårsaker betydelig mer CO2 utslipp i produksjonsfasen. I tillegg binder trematerialer CO2 i hele sin levetid. En bygning i tre er egentlig et stort karbonlager.

Erstatter vi byggematerialer som stål, betong og linoleum med tre vil vi oppnå en betydelig reduksjon i CO2 utstlippene.

Miljøvennlig gjenvinning

Når byggematerialer skal omdannes til energi som avfall vil brenning av trebaserte produkter være betydelig mer miljøvennlig enn materialer med større utslipp av CO2, for eksempel oljebaserte. Jo mer energi vi henter fra tre desto mer kan vi redusere energiutvinning fra fossile brennstoff (som forurenser betydelig mer).

Ren produksjonsprosess

Moderne treindustrien er en relativt miljøvennlig virksomhet hvor det brukes lite fossilt brennstoff. Effektive maskiner sørger for en høy utnyttelsesgrad av materialene (bortimot 100%). Materialrester som spon og sagflis blir utnyttet som energikilder eller går inn i produksjonen av foredlede produkter.

SB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *