Energieffektivisering & bygningsenergidirektivet. Hva betyr det for deg som eier bolig ?

Isolering bolig energieffektivisering eu direktiv

Nye regler om energieffektivisering av boligbygg er forventet å komme innen kort tid. Det er EU som er pådriver for denne ambisiøse satsningen på energieffektivisering. Det såkalte bygningsenergidirektivet legger opp til en enorm omstilling som vil medføre store kostnader for boligeiere.

Det er forventet at alle eksisterende boligbygg skal ha minimum energiklasse D innen 2033, alle nybygg i EU skal være såkalte nullutslippsbygg innen 2030 og hele bygningsmassen skal være renovert til nullutslippsbygg innen 2050.

Årsaken til at dette enda ikke har blitt gjeldende rett er at det fra norsk side har blitt vist til at det er behov for tilpasninger av direktivet, på grunn av vår særstilling knyttet til fornybar energi. Her kan du lese mer om behandlingen av bygningsenergidirektivet.

Den norske boligmassen har et stort potensial for energieffektivisering.

En stor del av boligmassen er av eldre dato og hoveddelen av strømforbruket går til oppvarming.

Tall som ble presentert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) under Norske Boligbyggelags Landsforbunds frokostmøte (13.10.22) om energieffektivisering og illustrerer potensialet: Boligmassen består av mange eldre bygg og en stor del av energien går til romoppvarming.

Nve bygningsmasse byggear 768x7791 1

Lovpålagte enøktiltak vil kommer på toppen av stigende rente, høyere skatter, stort etterslep på det kommunale avløpsnettet og klimatilpasning.

 

Egne tilskuddsordninger og energirådgivning i kommunene

Flere fylker og kommuner har egne tilskuddsordninger og tilbyr energirådgivning til boligeiere og borettslag. Kommunene kan i sin tur søke støtte til energieffektivisering av kommunale boliger gjennom Husbanken.

Regjeringen har uttalt at de «styrker innsatsen for økt energieffektivisering» og har satt av 400 millioner til dette i statsbudsjettet.

Det er samtidig flere røster som er kritiske til Regjeringens satsning og peker på at Sverige ligger langt foran oss når det gjelder energieffektivisering av boligmassen.

Les hele artikkelen her på Huseierforening.no

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *