Byggevarer kan inneholde farlige kjemikalier

Byggematerialer ulike byggevarer

Bvt miljø giftbyggevarer 300 minDe byggevarene som i dag brukes i nybygg eller du finner i handelen er relativt trygge i forhold til farlige stoffer for miljø og helse, regleverket har blitt strengere. Men det har ikke alltid vært slik og byggevarer som ble brukt tidligere kan være skikkelige giftbomber. For å gi produktene ulike egenskaper, ofte i forhold til fukt og vann, ble det brukt stoffer som i dag er forbudt. Problemet er at disse nå forbudte byggevarene og stoffene vil du kunne komme i kontakt med når du rehabiliterer eller gjør bygningsmessige endringer på eldre bygg. De vanligste farlige stoffene asbest og PCB (ett av de mest skadelige stoffene) som det finnes mye av i tillegg til bly, ftaler, fenoler, arsen, kreosot og krom.

Hvilke stoffer kan du finne i ulike byggevarer?

Denne oversikten er ikke 100% komplett men dekker de viktigste stoffene.

Gulvbelegg: Gamle gulvbelegg er en versting og inneholder blant annet ofte bly, ftaler(DEHP,DBP og BBP), klorparafiner og bisfenol (A).
Tapet: Ikke alltid så stort problem men kan inneholde bisfenol og ftaler i tillegg til parafiner(klor).
Bygningsplater og takbelegg: Inneholder ofte giftige stoffer, spesielt plater som brukes utendørs. Kan inneholde asbest, fenoler (oktyl og nonyl), tinn, ftaler, PAH og bly.
Lakk, maling, lim, fugemasse/skum: PCB, Ftaler, visfenol(A), fenoler, tinn og krom.
Dører og vindu: Kan inneholde mange av de samme stoffene som andre byggevarer, det vil si bly, bisfenol, ftaler, fenoler og PCB.
Impregnert trevirke: Dette har vært omdiskuterte produkter som tidligere hadde store utfordringer i forhold til miljø og helse. Problemet er impregneringen (CCA). Denne inneholder farlige stoffer/metaller som arsen, kobber og krom. Denne impregneringen har vært forbudt i flere år, men eldre impregnert trevirke er et problem.
Telefonstolper og jernbanesviller: Kan inneholde PAH/kreosot (impregneringen).

Miljøskadelig avfall

Grunnen til at byggevarer som avfall / rivingsmaterialer skal leveres på avfallsmottak eller hentes av profesjonelle avfallsselskap er faren for miljøskade om avfallet blir liggende i naturen. Byggevarer er en del av den lovbestemte og pålagte avfallshåndteringen.

Byggematerialer er potensielt skadelig for miljøet både under produksjon, bruk og som avfall. Det kastes fortsatt mye bygningsmaterialer i naturen, mye blir liggende etter rehabilitering og rivning. Miljøgifter gjør skade også i små mengder.

Håndtering av miljøskadelige byggevarer

Både private, bedrifter og offentlige virksomheter er forpliktet til å sortere og levere miljøfarlig avfall på godkjente avfallsmottak. Dette er den eneste måten å sørge for en riktig behandling og destruering av materialene på.

Problemet er ofte å vurdere hva som er skadelig eller ikke. Dette kan enklere vurderes på avfallsmottaket, derfor er det viktig at alt leverer dit. Typiske risikomaterialer er gamle bygningsplater (inneholder ofte asbest), impregnert trevirke, vinduer med isolerglass og eldre isolering.

SB

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *